ลูกค้า ธอส. เข้ารับของขวัญปีใหม่ 2560

ลูกค้า ธอส. เข้ารับของขวัญปีใหม่ 2560

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยนายภพกร เจริญลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการนโยบายสินเชื่อและภาครัฐ ธอส. ส่งมอบเงินจำนวน 1,000 บาทให้กับลูกค้าธนาคารที่เข้าเงื่อนไขตาม “โครงการของขวัญปีใหม่ 2560 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส.ผู้มีรายได้น้อย” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มกำลังซื้อในช่วงปีใหม่ โดย ธอส. ได้เริ่มมอบเงินของขวัญปีใหม่เป็นวันแรกในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีลูกค้าติดต่อขอรับเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคารจะจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า(ผู้กู้หลัก) ซึ่งทุกบัญชีต้องเข้าเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ประกอบด้วย
1.วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท
2.ต้องไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และไม่เคยมีประวัติการติดตามขอให้ชำระหนี้ค้าง
3.มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง 48 เดือน
4.ต้องชำระเงินงวดของเดือนธันวาคม 2559 ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชำระ
สำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขสามารถติดต่อขอรับเงินได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560