ปรับเพิ่ม “เบี้ยยังชีพ” คนชราปีหน้า

ปรับเพิ่ม “เบี้ยยังชีพ” คนชราปีหน้า

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า ในปีหน้ารัฐบาลมีแผนการจ่ายเงินให้คนชราที่มาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มมากขึ้น โดยจะเปิดทางให้กับคนชราที่มีรายได้เพียงพอ หรือมีฐานะดีอยู่แล้วให้สละสิทธิ์เงินที่ได้รับอยู่ เพื่อนำเงินก้อนดังกล่าวมาให้กับคนชราที่ยากจนจริงๆ ซึ่งการแจกเงินคนชราที่ผ่านมา มีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีการแจกเงินคนชราทุกคน ซึ่งไม่มีความจำเป็น เพราะคนแก่จำนวนมากมีรายได้พออยู่แล้ว แต่สำหรับคนแก่ที่เป็นคนจน มีความจำเป็นต้องให้เงินในจำนวนที่มากพอที่จะดำรงชีพ ซึ่งเบี้ยคนชราที่ปัจุบันได้อยู่คนละ 600-900 บาทต่อเดือน ถือว่าไม่เพียงพอ โดยวางแนวทางการแจกเงินคนชราเพิ่มขึ้นนั้น คาดว่าจะดำเนินการได้หลังการเปิดให้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบสองในเดือน มี.ค.2560 ส่วนจะจ่ายเพิ่มให้คนชราผู้มีรายได้คนละเท่าไร ต้องรอดูการสละสิทธิ์ของคนชราฐานะดี และงบประมาณของรัฐบาลที่มีอยู่ก่อน โดยการแจกเงินคนชราเพิ่ม อาจจะทำไปพร้อมกับการให้สวัสดิการผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ทั้งการสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ การขึ้นรถเมล์รถไฟฟรี และการทำประกันอุบัติเหตุให้ด้วย
ทั้งนี้ ทางกระทรวงการคลังคิดที่จะเพิ่มการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับคนชรามานานแล้ว แต่ที่ผ่านมา มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจะมีการยกเลิกการจ่ายเงินคนชราให้กับผู้มีฐานะดีทั้งหมด ทำให้ถูกคัดค้าน จึงมีการปรับแผนใหม่ให้เป็นการสมัครใจให้สละสิทธิ์แทน