ธอส.รื้อเกณฑ์สินเชื่อหวังลดเสี่ยงหนี้เสีย

ธอส.รื้อเกณฑ์สินเชื่อหวังลดเสี่ยงหนี้เสีย

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารจะปรับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้เป็นมาตร ฐานเดียวกันเพื่อให้มีประสิทธิ ภาพมากขึ้น โดยเกณฑ์ใหม่วงเงินการปล่อยกู้จะสัมพันธ์กับดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้า โดยหากลูกค้าต้องการดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้ก็จะต่ำกว่าผู้ที่กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ซึ่งจะป้องกันลูกหนี้ให้ผ่อนชำระได้หลังอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และธนาคารก็จะมีสินเชื่อที่มีคุณภาพดีในระยะยาว

“ปัจจุบันธนาคารไม่ได้มีเกณฑ์กำหนด ซึ่งลูกค้าที่ได้ดอกเบี้ยต่ำและกู้วงเงินมากๆ เมื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัว จะทำให้ยอดการผ่อนชำระเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ลูกหนี้เสี่ยงผ่อนชำระไม่ไหว ทำให้เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับลูกค้าและธนาคาร” นายฉัตรชัยกล่าว

ทั้งนี้ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของธนาคารสิ้นปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 5.08 หมื่นล้านบาท แต่สิ้นเดือน ม.ค.2560 หนี้เอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นอีก 1 พันล้านบาท ซึ่งแม้ว่าเป็นภาวะปกติ แต่ธนาคารก็ได้เร่งแก้ไขปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่อนชำระต่อไปได้ ส่วนแนวโน้มตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย คาดว่าสินเชื่อของธนาคารจะขยายตัวได้ 6% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ยิ่งธนาคารพาณิยช์ไม่ยอมปล่อยสินเชื่อบ้าน ก็เป็นโอกาสของ ธอส.ที่จะปล่อยสินเชื่อขยายตัวได้เพิ่มมากขึ้น

นายฉัตรชัยกล่าวอีกว่า ธนาคารเร่งปรับวิธีการให้สินเชื่อของธนาคารมีความทันสมัย รวดเร็ว และสร้างความสะดวกกับลูกค้ามากขึ้น โดยจะให้ขอสินเชื่อและส่งเอกสารร่วมทั้งการติดตามต่างๆ และการอนุมัติผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โดยผู้ขอสินเชื่อจะเดินทางครั้งเดียวตอนเซ็นสัญญาเงินกู้เท่านั้น หากได้รับการอนุมัติ.