2 เหรียญที่ระลึกสุดท้ายรัชกาลที่ 9 เปิดแลก 1 มี.ค เป็นต้นไป

2 เหรียญที่ระลึกสุดท้ายรัชกาลที่ 9 เปิดแลก 1 มี.ค เป็นต้นไป

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 วาระ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้า ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เพื่อเป็นที่ระลึกและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการส่งเสริมงานสหกรณ์ในการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญของประเทศไทยและประเทศอาเซียน ถือเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 สุดท้ายในรัชกาลที่ 9 เริ่มเปิดแลกตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง 2 วาระดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติหลักการจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 และ 20 มิ.ย.59 ซึ่งได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกจำนวนเหรียญละ 500,000 เหรียญ โดยกรมธนารักษ์จะจัดจ่ายให้กับประชาชนรายละ 1 ชุด ชุดละ 5 เหรียญ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เออีซี 2 เหรียญ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย 2 เหรียญ และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน 1 เหรียญ
ขณะที่ ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง 2 วาระ สามารถขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 , 2 , 3 , 6 และ 7 มี.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ได้ที่ส่วนกลางหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี ส่วนภูมิภาค สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม จำนวนเหรียญที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละภูมิภาคขึ้นอยู่กับจำนวนของประชากรในแต่ละจังหวัด เช่น จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรมาก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ ส่วนจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรน้อย ได้แก่ จังหวัด ระนอง สมุทรสงคราม ตราด สิงห์บุรี เป็นต้น