เลือกแบบบ้าน/แบบก่อสร้างให้ดี เพื่อบ้านในฝัน

เลือกแบบบ้าน/แบบก่อสร้างให้ดี เพื่อบ้านในฝัน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
อยากสร้างบ้านสักหลัง ควรคำนึงและพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่มือใหม่หลายคนสงสัย ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องยากเลย อย่างในเบื้องต้น ขั้นแรก ตั้งงบประมาณในการสร้างไว้ในใจและขั้นต่อมามองหาแบบบ้านตามงบประมาณก่อนที่จะทำการสร้างจริงเท่านั้นเอง ซึ่งในสมัยนี้นั้นแบบบ้านก็สามารถหาได้ทั่วไป เพราะมีแจกฟรีกันมากมายบนอินเตอร์เน็ต นิตยสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับบ้าน หรือ ดาวน์โหลดจากการเล่นกิจกรรมต่างๆ ที่มีการแจกแบบบ้าน ซึ่งจะมีทั้งแจกฟรีพร้อมนำไปก่อสร้างและแบบบ้านที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของแบบก่อสร้างให้ได้เลือกสรร

มาทำความรู้จักแบบบ้านให้ลึกลงไปอีกสักนิด
“แบบบ้าน” ที่เราได้มาจากแหล่งต่างๆ อาจมีรายละเอียดมากน้อยแตกต่างกัน สำหรับแบบบ้านแจกฟรีมักจะมีเพียงภาพสามมิติหรือทัศนียภาพในมุมต่างๆ กับแบบแปลนแต่ละชั้น รวมถึงงบประมาณค่าก่อสร้างเบื้องต้น หรือเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่มีภาพสามมิติ แปลน รูปด้าน รูปตัด และแบบขยายส่วนต่างๆ ที่แสดงระยะครบถ้วน อย่างไรก็ตาม แบบบ้านฟรีที่ได้มานั้นก็ยังไม่สามารถนำไปก่อสร้างได้จริง อาจใช้เป็นเพียงแนวทางในการบ่งบอกขนาดห้อง พื้นที่ใช้สอย รวมถึงสไตล์ที่เจ้าของบ้านต้องการได้เท่านั้น ต้องนำไปปรับให้เหมาะกับที่ดินที่จะปลูกสร้าง ทั้งในเรื่องขนาดบ้านกับขนาดที่ดิน ระยะถอยร่นต่างๆ ทิศทางการวางตัวบ้านให้สัมพันธ์กับทิศทางแดดและลม ซึ่งอาจต้องอาศัยสถาปนิกในการช่วยปรับแบบ เพราะยังต้องมีการปรึกษาวิศวกรโยธาเพื่อให้คำนวณและออกแบบโครงสร้าง รวมถึงวิศวกรงานระบบไฟฟ้าและวิศวกรระบบประปาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ “แบบก่อสร้าง” ที่สมบูรณ์ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้านต่อไป

แล้ว “แบบก่อสร้าง” คืออะไร?
แบบก่อสร้าง (Construction Drawing) คือ แบบที่ใช้ในการสร้างบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยื่นเพื่อขออนุญาตก่อสร้างจนสร้างบ้านเสร็จ ประกอบไปด้วย แบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้างพร้อมรายการคำนวณ แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง งานระบบประปาและสุขาภิบาล ซึ่งระบุรายละเอียดการก่อสร้างบ้านไว้อย่างละเอียดครบถ้วน จัดทำและเซ็นรับรองโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ เจ้าของบ้านสามารถนำแบบก่อสร้างไปสร้างได้จริงเมื่อผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ก่อสร้างแล้ว โดยควรมีเอกสารแสดงรายการประมาณราคาและวัสดุค่าแรงก่อสร้าง (BOQ) เพื่อเป็นราคากลางในการคัดเลือกผู้รับเหมา และคุมงบประมาณในการก่อสร้าง
อย่างไรก็ดี เจ้าของบ้านส่วนหนึ่งใช้วิธีการว่าจ้างสถาปนิกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบริษัทหรือสถาปนิกอิสระในออกแบบบ้านตั้งแต่เริ่มต้น โดยถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ แต่เจ้าของบ้านจะได้แบบบ้านที่สมบูรณ์ เหมาะสมกับลักษณะที่ดิน และมีรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร (ลองอ่านเทรนด์สร้างบ้านให้น่าอยู่รับปี 2020 เพื่อเป็นไอเดีย)
เมื่อเราทราบกันแล้วว่าแบบบ้านคืออะไร สิ่งต่อมาก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบข้อมูลแบบบ้านที่ได้มา ว่ามีรายละเอียดมากพอที่จะเป็น “แบบก่อสร้าง” ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ก่อนนำส่งขออนุญาตปลูกสร้าง