โครงการสร้างฝันคนจนกลับมาอีกครั้ง เปิดจอง “บ้านเคหะประชารัฐ”พร้อมเข้าอยู่

โครงการสร้างฝันคนจนกลับมาอีกครั้ง เปิดจอง "บ้านเคหะประชารัฐ"พร้อมเข้าอยู่

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)เปิดเผยว่า ล่าสุดกคช.เตรียมเปิดจองโครงการ“บ้านเคหะประชารัฐ” จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเยส บางพลี พลาซ่า

โดยได้คัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการไว้ให้ชาวสมุทรปราการได้จับจอง จำนวน 24 โครงการ รวมทั้งสิ้น 1,125 หน่วย รูปแบบโครงการจัดสร้างเป็นอาคารชุด 4 – 5 ชั้น ขนาดห้อง 24 – 33 ตารางเมตร ประกอบด้วย โครงการบ้านพร้อมอยู่ จำนวน 18 โครงการ 802 หน่วย ราคาขายอยู่ระหว่าง 411,000 – 594,000 บาท โครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการสมุทรปราการ 1 โครงการบางนา กม.16 โครงการสุขสวัสดิ์ (หมอบาง)

และโครงการเมืองใหม่บางพลี เป็นต้น และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 6โครงการ 323 หน่วย ราคาขาย อยู่ระหว่าง 480,000 – 2,500,000 บาท เช่น โครงการเทพรักษ์ 3 โครงการการ์เด้นท์วิลล์ บางปู โครงการบางพลีทาวน์โฮม เป็นต้น

โปรโมชั่นพิเศษ! สำหรับผู้ที่สนใจวางเงินจองเพียง 1,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยโครงการบ้านประชารัฐ กรณีผู้สนใจซื้ออาคารชุดชั้นที่ 4 – 5 จะได้รับมุ้งลวดและเหล็กดัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติของผู้จองโครงการ
– มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะแล้ว

ส่วนหลักฐานการจอง ประกอบด้วย
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ตนเอง

ผู้ที่สนใจไปได้ที่ไหน? สำหรับผู้สนใจสามารถจองโครงการในงานบ้านเคหะประชารัฐ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันดังกล่าวได้ที่ ศูนย์การค้าเยส บางพลี พลาซ่า จังหวัดสมุทรปราการ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สมุทรปราการ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรบางนา กม.16 ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 และศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสุขสวัสดิ์ (หมอบาง)ตั้งแต่เวลา08.30 – 18.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1615

อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 นี้กคช.มีเป้าหมายขายบ้านเคหะประชารัฐ จำนวนรวม 10,470 หน่วย ซึ่งยอดขาย ณ เดือนมีนาคม 2560 สามารถขายได้แล้ว 6,880 หน่วย คิดเป็น 65.7 % ทั้งนี้ ในปี2559 ที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2559) กคช.เปิดขายโครงการรวมทั้งสิ้น 22,884 หน่วย ทั้งนี้ขายได้ 14,013 หน่วย