เปิดหนังสือคำศัพท์งานพระราชพิธีพระบรมศพ (ฉบับออนไลน์)

เปิดหนังสือคำศัพท์งานพระราชพิธีพระบรมศพ (ฉบับออนไลน์)

หลังจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกประชาชน ที่มาร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทั้งนี้ หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.และภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพิมพ์บนหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว อีกทั้งทรงคัดเลือกและทรงเรียบเรียงบทเจริญพระพุทธมนต์นี้พร้อมคำแปล จำนวน 28 บท เพื่อพระราชทานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัย มงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ ทรงน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนได้สวดมนต์เพื่อก่อให้เกิดสติ สมาธิ ปัญญา รวมทั้งความสุขสงบร่มเย็น และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและชาติบ้านเมืองสืบไป
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำหนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับ งานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์ เนื้อหาประกอบด้วย คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องในการพระราชประเพณี ซึ่งสะท้อนมรดกภูมิปัญญาทางด้านภาษาวัฒนธรรม ทั้งที่เกี่ยวกับราชประเพณี เครื่องประกอบพระราชพิธี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม”
โดยคำศัพท์ต่างๆ ที่รวบรวมในหนังสือนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้คัดเลือกคำศัพท์เฉพาะที่ได้แสดงให้เห็นภาพรวมของ งานพระราชพิธีพระบรมศพ ตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กระทั่งถึง การถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ฯลฯ
สำหรับการจัดทำหนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ในรูปแบบออนไลน์) นอกจากจะสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีดังกล่าว และเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว
อย่างไรก็ดี หนังสือดังกล่าว ยังเป็นการถวายพระเกียรติยศแด่ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางด้านภาษา ตลอดจนธรรมเนียมราชประเพณีสืบไป