ข้อปฏิบัติวันงานพระราชพิธีฯ งดเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถ่ายภาพได้

ข้อปฏิบัติวันงานพระราชพิธีฯ งดเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถ่ายภาพได้

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือ กอร.พระราชพิธีฯ ได้แถลงถึงข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในงานพระราชพิธีฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีฯ ต้องแสดงบัตรประชาชน
ประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีฯ บริเวณท้องสนามหลวงจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่เมื่อเดินเท้าผ่านจุดคัดกรอง และจะต้องพกพาบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้ตลอดเวลา เมื่อเดินผ่านจุดคัดกรองแล้วประชาชนสามารถจับจองพื้นที่บริเวณทางเท้าริม ถ.มหาราช ถ.สนามไชย ยาวไปจนถึงศาลหลักเมืองเฉพาะฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวังเท่านั้น ต้องอยู่ในอาการสุภาพเรียบร้อย น้อมถวายความอาลัยด้วยอาการสงบสำรวม เมื่อริ้วขบวนซึ่งประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินในริ้วขบวนผ่าน จิตอาสาต้องถอดหมวกและก้มกราบ
แต่งกายสุภาพ เน้นเสื้อผ้าสีดำ
เครื่องแต่งกายในการเข้าร่วมพระราชพิธีฯ สุภาพบุรุษต้องสวมใส่เสื้อดำ เชิ้ตดำ กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าสุภาพหุ้มส้นสีดำ ส่วนสุภาพสตรีให้สวมใส่เสื้อดำ กระโปรงยาวสีดำคลุมเข่าหรือกางเกงขายาวสีดำ รองเท้าสุภาพหุ้มส้นสีดำ งดสวมใส่ยีนส์ เสื้อผ้ารัดรูป เสื้อแขนกุด เสื้อสายเดี่ยว ส่วนจิตอาสาแต่งชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีดำ สวมหมวก ผ้าพันคอกางเกงหรือกระโปรงสีดำเท่านั้น สามารถสวมรองเท้าผ้าใบได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
งดเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถ่ายรูปได้
ประชาชนสามารถนำร่ม พัด หมวก แว่นตากันแดดเพื่อกันฝนและแดดได้ โดยควรเป็นสีดำหรือโทนสีสุภาพ เมื่อริ้วขบวนซึ่งประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินในริ้วขบวนผ่าน ต้องเก็บร่ม พัด หมวก แว่นตากันแดดและถวายความเคารพ งดเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” งดแสดงอาการหยอกล้อ พร้อมอยู่ในอาการสำรวม ไม่ออกนอกพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ ไม่วิ่งตัดหน้าหรือห้อมล้อมกีดขวางทางริ้วขบวน สามารถถ่ายภาพโดยใช้กล้องธรรมดา กล้องคอมแพค และกล้องโทรศัพท์มือถือได้ แต่งดใช้ขาตั้งกล้องและกล้องถ่ายภาพเลนส์ซูม และห้ามถ่ายภาพในเขตราชวัติ
นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนพกเฉพาะสิ่งของจำเป็นเท่านั้น ทั้งอาหาร น้ำดื่ม ยาประจำตัว และเตรียมความพร้อมของร่างกาย ขอความร่วมมืองดพกพาอาวุธ วัตถุโลหะ ที่อาจเป็นอันตรายเข้าในพื้นที่เด็ดขาด ในส่วนของเด็กและผู้สูงอายุควรเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของครอบครัวติดตัวไว้ด้วย
ทั้งนี้ ในงานพระราชพิธีฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จะมีจิตอาสางานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่คอยให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร่วมงานพระพิธีฯ และจัดเก็บข้อมูล ถ่ายภาพการปฏิบัติงานของจิตอาสาทั้ง 8 ด้าน โดยในต่างจังหวัดจิตอาสาจะถ่ายภาพและนำส่งให้แก่ประชาสัมพันธ์จังหวัด คัดเลือกภาพการปฏิบัติของจิตอาสาทั้ง 8 ด้าน ด้านละ 4 ภาพ และส่งมายังส่วนกลางเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ www.kingrama9.th