ครม. อนุมัติบ้านผู้มีรายได้น้อย 3 โครงการ 3 จังหวัด เริ่มต้น 5.6 แสนบาท

ครม. อนุมัติบ้านผู้มีรายได้น้อย 3 โครงการ 3 จังหวัด เริ่มต้น 5.6 แสนบาท

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน
จากวิสัยทัศน์ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ที่ต้องการให้ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for All)” โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนองตอบนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐบาล ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ กคช. เดินหน้าจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.ชลบุรี (ห้วยกะปิ) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) ที่ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี ราคาเริ่มต้น 5.6 แสนบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562
เคหะชุมชน ชลบุรี (ห้วยกะปิ) 1,104 หน่วย 5.6 แสนบาท
โครงการตั้งอยู่ใน ซ.กระเสริม 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี เนื้อที่ 28.79 ไร่ รูปแบบโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 4 ชั้น จำนวน 23 อาคาร รวม 1,104 หน่วย พื้นที่ใช้สอย 32 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้น 560,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้มีรายได้ ณ ปี 2560 ประมาณ 14,001-20,600 บาท/ครัวเรือน/เดือน ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 20 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2562
บ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) สงขลา-ปัตตานี 8.3 แสนบาท
โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จ.สงขลา ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม-ฉลุง กิโลเมตรที่ 10 ถ.สายเอเชีย ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื้อที่โครงการ 56.53 ไร่ รูปแบบบ้านเดี่ยว เนื้อที่ 31.5 ตารางวา บ้านแฝด 2 ชั้น และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 21 ตารางวา รวม 491 หน่วย ราคาเริ่มต้นประมาณ 839,500 บาท
โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จ.ปัตตานี ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 410 (ปัตตานี-ยะลา) ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี เนื้อที่โครงการ 14.59 ไร่ รูปแบบบ้านแฝด 2 ชั้น และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 28 ตารางวา รวม 115 หน่วย ราคาเริ่มต้นประมาณ 835,500 บาท
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการผู้มีรายได้น้อย โดยมีรายได้ครัวเรือน ณ ปี 2560 จำนวน 14,001-20,600 บาท/ครัวเรือน/เดือน ในส่วนภูมิภาค และข้าราชการผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง โดยมีรายได้ครัวเรือน ณ ปี 2560 จำนวน 33,301 บาท/ครัวเรือน/เดือนขึ้นไป ในส่วนภูมิภาค ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 18-20 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562