“บ้านคนไทยประชารัฐ” โครงการสานฝันคนอยากมีบ้าน รับปีใหม่

“บ้านคนไทยประชารัฐ” โครงการสานฝันคนอยากมีบ้าน รับปีใหม่

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

ทำความรู้จัก “โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ”
โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ถูกกำหนดขึ้นจากนโยบายของภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย โดยปัจจุบันประชากรกลุ่มนี้มีจำนวนสูงขึ้นถึง 8.4 ล้านคน จากข้อมูลของสถิติของสภาพัฒน์ ทั้งนี้ยังพบว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เหตุนี้ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงได้ลงมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการนี้ไปเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พร้อมกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง บนที่ราชพัสดุ (ที่สาธารณะ ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่พระคลังข้างที่ ที่ศาสนสมบัติ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ) จำนวน 8 แปลง ครอบคลุม 4 จังหวัด อาทิ
1. ที่ดินราชพัสดุ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี
2. ที่ดินราชพัสดุ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
3. ที่ดินราชพัสดุ อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี
4. ที่ดินราชพัสดุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ทั้งนี้ที่ดินราชพัสดุที่ใช้ในโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ รวมทั้งหมด 317 ไร่ 2 งาน 49.90 วา มีจำนวนที่อยู่อาศัย 2,757 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 350,000 – 700,000 บาท ประกอบไปด้วยรูปแบบที่อยู่อาศัยประเภทบ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 28 ตร.ม. พร้อมกำหนดให้จัดสรรพื้นที่สวนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการ

มาตรการสินเชื่อ “โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ”
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้กำหนดกรอบวงเงินสินเชื่อไว้ 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-3 ร้อยละ 3 ต่อปี ส่วนปีที่ 4-5 MLR ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี พร้อมกำหนดระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี
2. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-4 ร้อยละ 2.75 ต่อปี ส่วนปีที่ 5 เป็นต้นไป คิด MRR แบ่งเป็นรายย่อย MRR-0.75 ต่อปี และกรณีสวัสดิการหักเงินเดือน MRR-1 ต่อปี พร้อมกำหนดระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี

ไขข้อสงสัย บุคคลทั่วไป สามารถจับจองบ้านคนไทยประชารัฐได้หรือไม่
แน่นอนว่าเมื่อมีโครงการที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาว์เกิดขึ้น ใช่ว่าจะมีแต่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้ความสนใจ เพราะยังมีประชาชนทั่วไปไม่น้อยที่ต้องการจับจองบ้านคนไทยประชารัฐ ทั้งนี้จากมติประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้กำหนดเงื่อนไขโครงการดังกล่าวสำหรับบุคคลทั่วไป หากมีจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยเหลือจะเปิดให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถจองได้ แต่ทั้งนี้มีเงื่อนไขจะไม่ได้รับการลดภาระดอกเบี้ยจากรัฐบาล และสิทธิ์การกู้ในระยะ 30 ปี
สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย จำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าของโครงการบ้านคนไทยประชารัฐต่อไป ถึงระยะเวลาที่ทางภาครัฐจะเปิดโอกาสให้สามารถจับจองที่อยู่อาศัยของโครงการได้

Cr. DDproperty