คอนโดฯ พหลโยธินตอนต้นบูม ขายหมดใน 6 เดือน

คอนโดฯ พหลโยธินตอนต้นบูม ขายหมดใน 6 เดือน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

จากการสำรวจของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย หรือ AREA พบว่า ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใจกลางเมืองย่านพหลโยธินช่วงต้น ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงประดิพัทธ์ โครงการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมขายดีเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นทำเลใจกลางเมือง ติดรถไฟฟ้า พบอุปทานเกือบ 9,000 หน่วย ขายได้เฉลี่ยเดือนละ 19.2%
คอนโดฯ เปิดขายมากที่สุด เกือบ 9 พันหน่วย
ประเภทที่อยู่อาศัยที่เปิดขายมากที่สุดในทำเลพหลโยธินช่วงต้นคือ ห้องชุดพักอาศัย ที่เหลือเป็นบ้านเดี่ยว จำนวน 10 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 19.5 ล้านบาท และบ้านแฝด จำนวน 6 หน่วย เฉลี่ยหน่วยละ 18.6 ล้านบาท ทั้งนี้ ในจำนวนอุปทานทั้งหมด 8,862 หน่วย เป็นห้องชุดถึง 8,846 หน่วย ห้องชุดเหล่านี้มีมูลค่ารวม 45,977 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 9.2 ล้านบาท เฉพาะห้องชุดในทำเลนี้ที่มีขนาดราว 4 ตารางกิโลเมตร มีมูลค่ารวมกันถึง 2.01 เท่าของมูลค่าที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งหมดที่กินพื้นที่ไปถึงราว 8,000 ตารางกิโลเมตร
ห้องชุด 3-5 ล้าน เปิดขายมากที่สุด
ห้องชุดกลุ่มใหญ่ที่สุดในทำเลนี้ขายในราคา 3-5 ล้านบาท มีมูลค่ารวม 17,136 ล้านบาท แต่ก็ยังมีมูลค่าต่ำกว่ากลุ่มห้องชุดราคา 5.01-10 ล้านบาท ที่มีมูลค่าสูงถึง 17,921 ล้านบาท ที่มีจำนวนน้อยกว่าคือ มีเพียง 2,873 หน่วย (ราคาเฉลี่ย หน่วยละ 6.238 ล้านบาท)
ห้องชุด 3-5 ล้าน ขายได้ดีที่สุด
ภาพรวมที่อยู่อาศัยในทำเลนี้ขายได้เดือนละประมาณ 19.2% หรืออาจกล่าวได้ว่าสินค้าจะขายหมดได้ในเวลาไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น แสดงว่าสินค้าในทำเลนี้ขายได้ดีมาก โดยเฉพาะห้องชุดราคา 3-5 ล้านบาท ขายได้เดือนละประมาณ 23.8% ถือว่าขายได้เร็วที่สุด รองลงมาเป็นห้องชุดราคา 10-20 ล้านบาท ขายได้เดือนละถึง 23.2% ส่วนห้องชุดราคา 5-10 ล้านบาท ขายได้เดือนละ 15.8% มีเพียงห้องชุดราคาเกิน 20 ล้านบาทที่ขายได้ช้าเช่นเดียวกับกลุ่มบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด โดยบ้านเดี่ยวขายได้เดือนละ 6.7% และบ้านแฝดขายได้เดือนละ 2.8%
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คอนโดมิเนียมในทำเลนี้ขายดีจนจำนวนหน่วยเหลือขายน้อยกว่าภาพรวมของทั้งเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากเป็นทำเลใจกลางเมือง และใกล้รถไฟฟ้า แต่แม้ว่าจะมีแนวโน้มอนาคตสดใสต่อเนื่อง แต่ผู้ที่ต้องการซื้อห้องชุดเพื่อลงทุนปล่อยเช่า หรือระยะยาว ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนด้วยเช่นกัน