กรมโยธาธิการและผังเมืองมอบแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ปี 2561

กรมโยธาธิการและผังเมืองมอบแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ปี 2561

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำหนังสือ “แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข ปี 2561” เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยราชการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเลือกรูปแบบบ้านที่เหมาะสมกับพื้นที่และงบประมาณ นำไปวางผังและยื่นขออนุญาตในที่ดินของตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (การจัดสร้างที่อยู่อาศัยในลักษณะบ้านสำเร็จรูป Knockdown ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย) สามารถดาวน์โหลดแบบบ้านได้จากลิงก์ :http://subsites.dpt.go.th/construction/index.php/2-uncategorised/28-new-project