พิธีส่งมอบบ้าน ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี2561 ณ จ. สุพรรณบุรี

พิธีส่งมอบบ้าน ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี2561 ณ จ. สุพรรณบุรี

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กลุ่มงานสาขาภูมิภาค โดยคุณเลอพงษ์ ชูประยูร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขาภูมิภาค และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขานครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มงาน ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทำพิธีส่งมอบบ้านใน “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ” ประจำปี 2561 ด้วยเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ธนาคารฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ซึ่งตรงไปตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของธนาคารที่ต้องการ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จึงได้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และสนับสนุนการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ณ ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี