พิธีส่งมอบบ้าน ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ เขตสายไหม

พิธีส่งมอบบ้าน ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ เขตสายไหม

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

(13 กันยายน 2561) คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนธนาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ กลุ่มงานสินเชื่อ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย ให้แก่คุณป้าถนอม ขอพึ่ง พร้อมของใช้ที่จำเป็นภายในบ้าน ณ ชุมชนริมคลองลาดพร้าว เขตสายไหม กรุงเทพฯ ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และตรงกับพันธกิจของธนาคาร “ทำให้คนไทยมีบ้าน”