กิจกรรมส่งมอบบ้านตาม โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน ปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมส่งมอบบ้านตาม โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน ปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คุณสมทรง สุขมะโน ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตนครสวรรค์ คุณพิสันต์ เสนาชัย ผู้จัดการสาขานครสวรรค์ และคุณอรสา ศรีบัว หัวหน้าส่วนบริหารจัดการเขต พร้อมทีมงานพนักงาน ฝ่ายสาขาภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมส่งมอบบ้านตาม โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน ปี 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิติให้กับผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านจำนวน 3 หลัง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ดังนี้ นายจันที กันยา ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว นายบุญศรี บรรพหาร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว และ นางประทุม ภู่แกมแก้ว ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์