กิจกรรมส่งมอบบ้านตาม โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน ปี2561 จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมส่งมอบบ้านตาม โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน ปี2561 จังหวัดนครสวรรค์

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 คุณสมทรง สุขมะโน ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตนครสวรรค์ คุณพิสันต์ เสนาชัย ผู้จัดการสาขานครสวรรค์ และคุณอรสา ศรีบัว หัวหน้าส่วนบริหารจัดการเขต พร้อมทีมงานพนักงาน ฝ่ายสาขาภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมส่งมอบบ้านตาม โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน ปี2561 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิติให้กับผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน จำนวน 2 หลัง และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้ จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 1. นายอำนวย พรมมี 2. นางเม้า ประเสริฐดี ต.หูกวาง อ.เก้าเลี้ยว ซ่อมบ้านหลังละ 25,000.-บาท 3.นายทองใบ ดวงคำจันทร์ 4.นายจำลอง พรมจักร ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ซ่อมบ้านหลังละ 50,000.-บาท 5. น.ส.เพ็ญศรี ยืนยงค์ ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย ซ่อมบ้าน 50,000.-บาท โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตาม พันธกิจของธนาคาร ทำให้คนไทยมีบ้าน