กิจกรรม CSR ส่งมอบบ้านโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน ในพื้นที่ ชุมชนกุดยางสามัคคี จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรม CSR ส่งมอบบ้านโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน ในพื้นที่ ชุมชนกุดยางสามัคคี จ.กาฬสินธุ์

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คุณรัศมี ชาคริตานนท์ ผู้จัดการสำนักงานเขตขอนแก่น ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบหมายให้ นายทศพร เสวกวงษ์ ผู้จัดการสาขากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานสาขา จัดกิจกรรม CSR ส่งมอบบ้านโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน สร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ราย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในพื้นที่ ชุมชน กุดยางสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรินันท์ หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และสนับสนุนพันธกิจธนาคาร “ ทำให้คนไทยมีบ้าน”