กิจกรรมส่งมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้ จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมส่งมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้ จังหวัดชัยนาท

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 คุณสมทรง สุขมะโน ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตนครสวรรค์ คุณวรชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้จัดการสาขาชัยนาท และคุณอรสา ศรีบัว หัวหน้าส่วนบริหารจัดการเขต พร้อมทีมงานพนักงาน ฝ่ายสาขาภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมส่งมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้วยโอกาสและผู้ยากไร้ จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่รับผิดชอบของสาขาชัยนาทดังนี้ เทศบาลตำบลเขาท่าพระ 2 หลัง(นางศรีไพร เงินกลม และด.ช.ธนกานต์ กลิ่นสัมฤทธิ์ เทศบาลตำบลเนินขาม 4 หลัง นางถนอม ชุมสง โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตาม พันธกิจของธนาคาร ทำให้คนไทยมีบ้าน