กิจกรรมการส่งมอบโครงการ สร้าง/ซ่อมแซม บ้านพักผู้สูงอายุ

กิจกรรมการส่งมอบโครงการ สร้าง/ซ่อมแซม บ้านพักผู้สูงอายุ

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คุณฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสาขานครหลวง คุณเสนาะ พูลผล รักษาการจัดการเขตกรุงเทพ-เหนือ พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาและทีมงานได้จัดกิจกรรมการส่งมอบโครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้จำนวน 10 รายในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยได้รับเกียรติจากคุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ และคณะผู้บริหารฯเข้าร่วมกิจกรรม CSR ในโครงการ ธอส. ขออาสาช่วยชุมชนในด้านที่อยู่อาศัยและสนับสนุนพันธกิจของธนาคาร “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ณ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี