โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ณ อบต.โคกปี่ฆ้อง

โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ณ อบต.โคกปี่ฆ้อง

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตชลบุรี ฝ่ายภาคตะวันออกและภาคกลาง ได้จัดกิจกรรม”โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน(โดยสำนักงานเขต) สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ” โดยมอบหมายให้สาขาย่อยสระแก้ว ดำเนินการติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารงานส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เพื่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 5 หลัง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสนับสนุนพันธกิจธนาคาร “ ทำให้คนไทยมีบ้าน”