กิจกรรมการส่งมอบ “โครงการขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ” ณ จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมการส่งมอบ “โครงการขออาสาช่วยชุมชนสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ” ณ จ.สมุทรปราการ

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 คุณปัณญพัชญ์ ตั้งศิริวัลลภ ผู้อำนวยการฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 2 คุณชนากานต์ จิตบริบูรณ์ ผู้จัดการเขต สนข.กรุงเทพ-ใต้ คุณนฤมล รุ่งเรือง ผู้จัดการเขต สนข.กรุงเทพ-ตะวันออก คุณดวงฤดี ศริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย สป.2 คุณชุติมณฑน์ ประเสริฐสุวรรณ ผู้จัดการเขต สนข.กรุงเทพ-ตะวันตก คุณเสนาะ พูลผล รักษาการผู้จัดการเขต สนข.กรุงเทพ-เหนือพร้อมด้วยผู้จัดการสาขาฝ่ายสป.2 และทีมงานได้จัดกิจกรรมการส่งมอบ “โครงการขออาสาช่วยชุมชน(โดยสำนักงานเขต) สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ”จำนวน 10 หลัง และ “โครงการ สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้” จำนวน 4 หลัง โดยได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดและผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม CSR ธอส.ในด้านที่อยู่อาศัยและสนับสนุนพันธกิจของธนาคาร “ทำให้คนไทยมีบ้าน” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดจังหวัดสมุทรปราการ