กรีนสเปซ เทรนด์ใหม่รับความโหยหาพื้นที่สีเขียวของคนเมือง

กรีนสเปซ เทรนด์ใหม่รับความโหยหาพื้นที่สีเขียวของคนเมือง

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

หนึ่งในเทรนด์ระดับโลกอย่าง “เทรนด์สีเขียว” เข้ามามีบทบาทกับทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมก็จะพูดถึง Green Industry สินค้าอุปโภคบริโภคก็ต้องเป็น Green Product สินค้าแฟชั่นก็มี Eco Fashion รวมถึงการให้ความสำคัญกับสังคมคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Society ที่คนในสังคมหันมาร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรูปแบบ จนเกิดการพัฒนา Urban Farming ในหลายพื้นที่ของเมืองใหญ่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

เช่นเดียวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ก็หันมาให้ความสำคัญกับ “เทรนด์สีเขียว” มากขึ้น โดยมีการทำเรื่อง Green Building หรืออาคารเขียวที่พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานของลีด (LEED : Leadership in Energy & Environmental Design) มาตรฐานอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา หรือตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวของสถาบันอาคารเขียวไทยที่มีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

“เทรนด์สีเขียว” ในภาคอสังหาริมทรัพย์คือการสร้าง “พื้นที่สีเขียว” หรือ “กรีนสเปซ” (Green Space) ในพื้นที่สาธารณะทั้งพื้นที่ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม พื้นที่ว่างบนทางเดินลอยฟ้า หรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่เคยเป็นที่ทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็เริ่มใส่พื้นที่สีเขียวเข้าไปมากขึ้นด้วย ภายใต้แนวคิดการสร้างป่าในเมือง หรือ “Urban Forest”

โดยจะเห็นได้ว่าเมืองใหญ่หลายเมืองเริ่มลุกขึ้นมาปรับปรุงพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้น เช่น เกาหลีใต้ปรับปรุงทัศนียภาพของสะพานบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ให้เป็นถนนลอยฟ้า “Seoullo 7017” หรือสิงคโปร์ลงทุนถมทะเลเพื่อสร้างสวนขนาดใหญ่ Gardens by the Bay สวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่กว่า 250 เอเคอร์ ฯลฯ ซึ่งสวนทั้ง 2 แห่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องไปเมื่อไปเยือนเมืองเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่สีเขียวเป็นได้มากกว่าสวนสาธารณะแล้ว

กรีนสเปซจึงเป็นแนวโน้มที่คนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และนักพัฒนาเมืองคาดการณ์ว่าจะเป็นเทรนด์ระยะยาว เพราะคนเมืองมีความโหยหาพื้นที่สีเขียวที่มากขึ้น หลังการอยู่อาศัยในเมืองที่มีแต่อาคารขนาดใหญ่ และความวุ่นวายในการใช้ชีวิต จึงต้องการพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สงบ ผ่อนคลายให้กับการใช้ชีวิต

ขณะที่ในกรุงเทพฯ ถือว่ามีพื้นที่สีเขียวน้อยมาก จากรายงานของสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กรุงเทพมหานคร) ระบุว่า กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ย 6.18 ตารางเมตร/คน น้อยกว่ามาตรฐานเกือบ 3 เท่า แม้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า กรุงเทพฯ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 9 ตารางเมตร/คน แต่ก็ยังถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ ปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียว 66 ตารางเมตร/คน กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่สีเขียว 44 ตารางเมตร/คน >>‘พื้นที่สีเขียว’ สิ่งที่ขาดของคนกรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเหมือนจะเป็นข่าวดี เมื่อภาคเอกชนหลายรายที่เป็นเจ้าของอาคารเริ่มเห็นความสำคัญของพื้นที่สีเขียวมากขึ้น หันมาทำสวนบนอาคาร สวนรอบอาคาร และพื้นที่สีเขียวตามจุดต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งในหลายโครงการคอนโดมิเนียมที่เป็นโครงการเปิดใหม่เริ่มมีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในสัดส่วนที่มากถึง 40-50% ของพื้นที่ทั้งหมด จากเดิมจะมีเพียงตามข้อกำหนดกฎหมายเท่านั้น รวมถึงโครงการบ้านเดี่ยวที่มีแนวคิดในการพัฒนาแบบ Urban Green Space ที่มีพื้นที่สีเขียวภายในตัวบ้าน และพื้นที่รอบโครงการมากขึ้น