ธอส.คว้ารางวัล ITA Awards ในฐานะหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐสูงส

ธอส.คว้ารางวัล ITA Awards ในฐานะหน่วยงานที่มีคะแนนประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐสูงส

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

วันนี้ (7 ธ.ค.61) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ITA Awards) ในฐานะที่ ธอส.เป็นหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุดในกลุ่ม 54 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้รับคะแนนประเมินสูงที่สุด เป็นอันดับ 1 ที่ 99.55 คะแนน จากทั้งหมด 426 หน่วยงาน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมกันนี้ภายในงานผู้บริหารและพนักงานธนาคารยังได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมผนึกพลังต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี