ธอส. คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019

ธอส. คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” ประเภท “CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD” จากความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกองค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทย และเป็นแรงบันดาลใจ แบบอย่างของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด INNOVATION CHALLENGES THE BUSINESS WORLD ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ