ขอแสดงความยินดีกับคุณ บุษรารัตน์ นามบุญลือ ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ บุษรารัตน์ นามบุญลือ  ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

เคสนี้ ญาติคุณบุษรารัตน์ นามบุญลือ คนไทยในออสเตรเลียมาทำนิติกรรมในไทย แทนคุณลูกค้าที่อยู่ออสเตรเลียค่ะ