ธอส. ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ในการมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง

ธอส. ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ในการมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

(วันที่ 20 มีนาคม 2562 ) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง โดยมีคุณนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการธนาคาร คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้รับทราบว่าโครงการบ้านล้านหลังมีความคืบหน้าดี ทำให้ฝ่ายบริหารและพนักงานต่างรู้สึกภูมิใจที่ได้รับใช้สังคม เพราะได้ช่วยให้คนไทยได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นพันธกิจของธนาคาร และให้ถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรของ ธอส. ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี พร้อมขอบคุณชาว ธอส.ทุกคน และยังได้มอบหมายแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลบุพการี ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว ให้ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึงโดยเร็ว พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน พร้อมทักทายลูกค้าในโครงการบ้านล้านหลังที่มาทำนิติกรรมในวันนี้ ณ ห้องประชุมสำนักกรรมการผู้จัดการ อาคาร 1 ชั้น 10 และโถงนิติกรรม ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ (สนญ.)