ธอส. รับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562

ธอส. รับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

(28 มีนาคม 2562) คุณสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562 รวม 3 รางวัล ประกอบด้วย

1.ปฏิทินแขวน ชุด “เรืองรุ่งรัชสมัยไผทสยาม” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

2.ปฏิทินแขวน ชุดพิเศษ”ดั่งอัญมณีจรัสงาม สยามพัสตราภรณ์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

3.ปฏิทินแขวน ชุด “บ้านของอัลเลาะห์ (บัยตุลลอฮฺ)” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน

โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ