จิตรกรรมบนกำแพงรอบสถานทูตฯ ฉลองความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส

จิตรกรรมบนกำแพงรอบสถานทูตฯ ฉลองความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #ThinkOfThailandThinkSunGateway

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ทางสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้ทำการเปิดนิทรรศการศิลปะรอบกำแพงเป็นที่เรียบร้อย โดยโครงการศิลปะบนกำแพงนี้เกิดขึ้นจากไอเดียของ ตีแยรี มาตู (Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยอยากเปลี่ยนกำแพงขนาดใหญ่รอบสถานทูตฝรั่งเศสให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะ ซึ่งยังเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยอีกด้วย

โครงการนี้จึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2564 โดยเกิดจากความร่วมมือขององค์กรอนุรักษ์ไร้พรมแดน (Restaurateurs sans Frontières) และนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมออกมาทั้งหมด 29 ชิ้น เสร็จสิ้นพร้อมแสดงในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยทั้งหมดจะจัดแสดงรอบกำแพงสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งหากใครสนใจสามารถสแกน QR Code เพื่ออ่านเรื่องราวของแต่ละภาพวาดได้ด้วย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/lafete.festival

Source: https://thestandard.co/paintings-art-on-walls-around-france-embassy/
Image: https://siamrath.co.th/n/324397

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากมีบ้านในไทย #กู้บ้านในไทยคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #กู้บ้านในไทย #สถานทูตฝรั่งเศส #คนไทยในฝรั่งเศส #ฝรั่งเศส #นิทรรศการศิลปะ #ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส