กรุงเทพฯ เขตบ้านเราน่าอยู่แค่ไหน ผ่าน Bangkok Index ของ Rocket Media Lab

กรุงเทพฯ เขตบ้านเราน่าอยู่แค่ไหน ผ่าน Bangkok Index ของ Rocket Media Lab

น้ำท่วม รถติด สายไฟฟ้าพันรุงรัง ฟุตปาธเดินยาก อากาศแย่ สูดเข้าไปทีไม่ต้องสูบบุหรี่มะเร็งปอดก็โบกมือเรียกหา คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ล้วนรู้ปัญหา แต่เคยทราบไหมว่าเมื่อนำ 50 เขตมาจัดอันดับความน่าอยู่ เขตที่เราอาศัยนั้นอยู่อันดับที่เท่าไรกัน?

Bangkok Index ดัชนีความน่าอยู่ของกรุงเทพฯ จัดทำโดย Rocket Media Lab องค์กรด้านข้อมูลเพื่อการสื่อสารมวลชน พาทุกคนสำรวจดัชนีความน่าอยู่ของกรุงเทพมหานคร ผ่านประเด็นปัญหาพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร 4 หมวดหลัก ได้แก่ 1. สิ่งแวดล้อม 2. โครงสร้างพื้นฐาน 3. การเข้าถึงการบริการสาธารณะ 4. ปัญหาอื่นๆ ซึ่งแต่ละหมวดแตกเป็นประเด็นแยกย่อยอีก 3 ประเด็น

โดยแต่ละหัวข้อจะมีการให้คะแนนตั้งแต่ดีมากที่สุด 50 คะแนน ไปจนถึงดีน้อยที่สุด 1 คะแนน หลังจากนั้นจึงนำคะแนนเหล่านั้นมาจัดอันดับความน่าอยู่จากมากไปน้อย เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานของแต่ละเขตเป็นอย่างไร รวมไปถึงทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานคร

การจัดทำในครั้งนี้ เขตที่ได้รับคะแนนสูงสุด ครองตำแหน่งพื้นที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในกรุงเทพมหานคร คือ เขตพระนคร คะแนนรวม 417 คะแนน ตามด้วยป้อมปราบศัตรูพ่าย 413 คะแนน และราชเทวี 412 คะแนน เป็นอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ ส่วน 3 เขตรั้งท้าย ได้แก่ ดินแดง อันดับที่ 50, วังทองหลางและลาดกระบัง อันดับ 48 ร่วม ด้วยคะแนนเท่ากัน 242 คะแนน

สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเขตที่ตนอาศัยนั้นอยู่อันดับใด สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ https://rocketmedialab.co/bangkok-index

💬 ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/1005807
🖼 ภาพจาก: https://blog.bangkokair.com/6-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E/

Sun Gateway, ซัน เกทเวย์, บริษัท ซัน เกทเวย์ จํากัด, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อต่างแดน, ธอส สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อ ธอส เพื่อคนไทยในต่างประเทศ, โครงการบ้าน ธอส