คุณวรรณภา กันทะแก้ว

Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

อยากมีบ้านเป็นเป้าหมายค่ะ เพราะเราคิดว่าเกษียณจะกลับไปอยู่ไทย อีกทั้งความน่าเชื่อถื่อทั้งของบริษัทและของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยก็ค่อนข้างถูกกว่าธนาคารอื่น การมีบ้านในไทยไม่ยากค่ะ เราต้องทำได้ และถ้าได้ทำกับ ซัน เกทเวย์ ยิ่งดีค่ะ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

ลูกค้ารู้จักโครงการของเราได้อย่างไรคะ

ทาง Facebook ค่ะ

 

ทำไมลูกค้าถึงต้องการที่จะบ้านในเมืองไทยคะ

อยากมีบ้านเป็นเป้าหมายค่ะ เพราะเราคิดว่าเกษียณจะกลับไปอยู่ไทย อีกอย่างคือการลงทุนค่ะ

 

อะไรที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจทำเรื่องกับทางเราคะ

การบริการและความน่าเชื่อถื่อทั้งของบริษัทและของธนาคารเองค่ะ อัตราดอกเบี้ยก็ค่อนข้างถูกกว่าธนาคารอื่นค่ะ

 

ขั้นตอนการดำเนินเรื่องเป็นอย่างไรบ้างคะ

ดีค่ะ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีเป็นขั้นตอนทำให้เราเดินไปด้วยกันงาน

 

การบริการของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไรบ้างคะ

ดูแลดีค่ะ

 

ลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการของเราบ้างคะ

ประทับใจที่เอาใจใส่ลูกค้าค่ะ

 

ความรู้สึกในการมีบ้านในไทยเป็นของตัวเอง ลูกค้ารู้สึกอย่างไรบ้างคะ

ภูมิใจมากค่ะ

 

ช่วยฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่อยากทำสินเชื่อเหมือนกับคุณลูกค้าหน่อยนะคะ

การมีบ้านในไทยไม่ยากค่ะ เราต้องทำได้ และถ้าได้ทำกับ ซัน เกทเวย์ ยิ่งดีค่ะ