คุณพัชรี โศจิวิศาล

คุณพัชรี โศจิวิศาล ลูกค้าคนไทยใน UK
คุณพัชรี โศจิวิศาล ลูกค้าคนไทยใน UK
Sun Gate way(ซัน เกทเวย์)

เสียงจากลูกค้า

Customer Voice

เคยเป็นลูกค้าเก่ามาก่อนค่ะ ตอนนั้นซื้อบ้านค่ะ ก็แนะนำ ซัน เกทเวย์ค่ะ เหมือนกับลูกค้าหลายๆท่านค่ะ

Think of Thailand, Think Sun Gateway

ลูกค้าอยู่ต่างประเทศมานานแค่ไหน ทำอาชีพอะไรคะ

อยู่มารวม 10 ปี เป็นครูค่ะ

 

ลูกค้ารู้จักโครงการของเราได้อย่างไรคะ

เคยเป็นลูกค้าเก่ามาก่อนค่ะ ตอนนั้นซื้อบ้านค่ะ

 

ทำไมถึงต้องการรีไฟแนนซ์คะ

เพราะดอกเบี้ยถูก

 

ขอสินเชื่อกับทางเราเป็นอย่างไรบ้างคะ

แตกต่างจากครั้งแรกตรงที่เราดำเนินเรื่องเอง เพราะรอบที่แล้วพี่สาวดำเนินเรื่องให้ค่ะ แต่รอบนี้มันติดเรื่องวันหยุดเล็กน้อยค่ะ ช่วงเวลาที่ไปไทยมันเป็นเทศกาลค่ะ

 

ลูกค้ามีความประทับใจอะไรในโครงการเราบ้างคะ

ดอกเบี้ยค่ะ ถูกกว่าธนาคารอื่น

 

แล้วมีการวางแผนหลังเกษียณว่าอย่างไรคะ

กลับค่ะ เพราะเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ไทยค่ะ

 

ฝากอะไรถึงคนไทยในต่างประเทศที่มองหาหรือกำลังมองหาโอกาสการมีบ้านในไทยเหมือนกับลูกค้าหน่อยค่ะ

ก็แนะนำ ซัน เกทเวย์ค่ะ เหมือนกับลูกค้าหลายๆท่านค่ะ