10 คำศัพท์ เริ่มต้น ที่ ต้องรู้! สำหรับมือใหม่ ด้านอสังหาริมทรัพย์

คำศัพท์สำหรับมือใหม่

การมีบ้าน คือของขวัญชิ้นใหญ่ สำหรับมือใหม่ที่ต้องการขอสินเชื่อมีคำศัพท์ด้านการเงินอะไรบ้างที่ต้องรู้ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

10 คำศัพท์ ต้องรู้! อสังหาริมทรัพย์สำหรับมือใหม่

1.เงินดาวน์ (Down Payment)

คือ  เป็นเงินส่วนที่ต้องชำระหลังจากจองและทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 10-20% ของราคาเต็ม

2.เงินกู้ (Loans)

คือ จำนวนเงินก้อนที่สถาบันการเงิน โดยทั่วไปธนาคารจะอนุมัติวงเงินกู้ในช่วงระหว่าง 80-95% ทั้งนี้การให้สินเชื่อจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร ผู้ขอสินเชื่อควรศึกษารายละเอียดของแต่ละธนาคารให้ละเอียด

3.ค่างวด (Installment)

คือ  ยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการกู้

4.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)

คือ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กำหนดเป็นตัวเลขเฉพาะตลอดอายุสัญญาเงินกู้ หรือในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่ขึ้นหรือลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งข้อดีของอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ ไม่ต้องกังวลว่ายอดชำระเงินกู้จะสูงขึ้น และช่วยให้ผู้กู้สามารถวางแผนการเงินของตนเองได้อย่างแม่นยำ

5.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate)

คือ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของสถาบันการเงิน ซึ่งจะปรับขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยจะขึ้นกับแต่ละธนาคาร

6.MLR (Minimum Lending Rate) หรือ (Minimum Loan Rate)

คือ  อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันพียงพอ ส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยประเภทนี้จะใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน

7.MRR (Minimum Retail Rate)

คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

8.LTV (Loan to Value)

คือ  อัตราส่วนการให้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเทียบกับมูลค่าบ้าน เช่น บ้านราคา  2,000,000 บาท ธนาคารล่อยสินเชื่อเป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท หมายความว่ามี LTV เท่ากับอัตราส่วนร้อยละ 90 ดังนั้นหากธนาคารปล่อยสินเชื่อโดยมีอัตราส่วน LTV ต่ำ ผู้ซื้อบ้านก็ต้องมีเงินออมจํานวนที่สูงขึ้น ความสามารถในการซื้อบ้านก็จะลดลง

9.DSCR

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) คือ อัตราส่วนรายได้ต่อภาระจ่ายชำระหนี้สิน ซึ่งธนาคารจะเอาไว้พิจารณาปลอ่ยกู้ให้กับผู้ยื่นกู้ โดยจะเทียบสัดส่วนด้วยสูตร (รายได้ต่อเดือน ÷ ยอดผ่อนชำระต่องวด) ซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมคือ 3.0 ขึ้นไป หรือมีรายได้เป็น 3 เท่าของภาระหนี้สิน หากได้ DSCR ต่ำกว่า 3.0 นั่นจะหมายความว่าคุณมีหนี้ผ่อนชำระมากเกินไป หรือโอกาสในการขอกู้ผ่านจะน้อยลง

10.ค่าจำนอง 

การจำนอง คือ สัญญากู้เงินชนิดหนึ่งที่ “ผู้จำนอง” ใช้อสังหาริมทรัพย์ตามที่กฏหมายอนุญาตให้จำนอง เช่น โฉนด ที่ดิน บ้าน  เป็นต้น จดทะเบียนกับ “ผู้รับจำนอง” เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ซึ่งการทำสัญญาจำนองจะต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเท่านั้น โดยระบุให้ชัดเจนว่าผู้จำนองกู้เงินเป็นวงเงินจำนวนเงินเท่าไร และทรัพย์ที่นำมาจำนองคืออะไร

 

การขอสินเชื่อบ้าน เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ ที่ต้องวางแผนให้รอบคอบ ทำความเข้าใจไปที่ละเรื่อง และสุดท้ายจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่คุ้มค่า

 

สำหรับคนไทยในต่างประเทศ เรื่องการมีอสังหาริมทรัพย์ในไทย อาจเป็นเรื่องใหญ่ ทำให้กังวล โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยขอสินเชื่อมาก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในไทย เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับมือใหม่ในต่างประเศ โดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะ สามารถสอบถามได้ทาง  line : @sungateway

 

ที่มา : https://blog.ghbank.co.th/real-estate-vocabularies/