รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร?

อยากรีไฟแนนซ์บ้าน ต้องเริ่มอย่างไร   

สำหรับเรื่องสินเชื่อบ้าน คงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับหลายๆคน ทั้งก่อนและหลังขอสินเชื่อ แต่อีกเรื่องที่เป็นเรื่องที่หลายๆคนในการขอสินเชื่อให้ความสนใจ คือ การรีไฟแนนซ์บ้าน แล้วการรีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร แล้วดีอย่างไร

รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร ? 

รีไฟแนนซ์บ้าน คือ การทำเรื่องขอกู้เงินกับสถาบันการเงินใหม่ เพื่อนำเงินก้อนนั้นไปไถ่ถอนจำนองบ้านจากสถาบันการเงินเดิม ซึ่งการขอรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินใหม่จะทำให้ผู้ขอสินเชื่อได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง การผ่อนชำระค่าบ้านต่อเดือนจึงประหยัดเงินได้มากขึ้น

รีไฟแนนซ์ ดีอย่างไร ? 

1. ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง 

การรีไฟแนนซ์ไปยังสถาบันการเงินใหม่ จะนำเอายอดค้างชำระที่เหลือจากธนาคารเดิม มาคำนวณกับอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ถูกลง ช่วยให้จำนวนเงินผ่อนชำระถูกนำไปหักดอกเบี้ยลดลงและนำไปหักเงินต้นได้มากขึ้น

2.เลือกยืดระยะเวลาในการผ่อนได้ 

การขอรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ สามารถขอเพิ่มระยะเวลาในการผ่อนชำระเพิ่มได้ ซึ่งเมื่อจำนวนงวดเพิ่มขึ้น ก็จะช่วยให้ยอดผ่อนบ้านต่องวดถูกลง ช่วยให้ผู้ผ่อนบ้านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้มากขึ้น

สิ่งที่ต้องรู้ ในการขอรีไฟแนนซ์

1.เลือกสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าเดิม 

จุดประสงค์หลักของการขอรีไฟแนนซ์บ้าน ก็เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผ่อนบ้านยิ่งขึ้น ข้อมูลแรกที่ต้องดูนั่นคือ อัตราดอกเบี้ยที่ต้องถูกกว่าเดิม และให้คำนวณอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีแรกไปจนถึงปีสุดท้ายของสัญญา ว่าเฉลี่ยแล้วคุ้มค่าต่อการชำระหรือไม่ 

2.เลือกโครงการสินเชื่อที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการรีไฟแนนซ์ 

โครงการสินเชื่อของแต่ละชนิดของสถาบันการเงิน จะมีวัตถุประสงค์ในการยื่นกู้ที่แตกต่างกันออกไป โดยก่อนที่จะยื่นขอรีไฟแนนซ์จะต้องอ่านวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ ว่าสามารถขอกู้เพื่อรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่

3.ตรวจสอบระยะเวลาที่สามารถขอรีไฟแนนซ์บ้านให้ดี

ก่อนการขอรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันการเงินใหม่ จะต้องตรวจสอบเงื่อนไขในการยื่นขอสินเชื่อใหม่ให้ดี โดยสถาบันการเงินเจ้าของสินเชื่อจะมีการกำหนดเอาไว้ในสัญญา ว่าผู้กู้จะสามารถยื่นขอรีไฟแนนซ์ใหม่ได้ตามกำหนดระยะเวลาเท่าใด

 

สำหรับคนไทยในต่างประเทศ ที่สนใจจะรีไฟแนนซ์
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Line @sungateway
โทรสอบถาม +66 2 231 6800

 

 

ที่มาข้อมูล blog.ghbank.co.th/what-is-home-refinance/