สื่อ IT สิงคโปร์ เผย ไทยพัฒนาเร็วมาก!! บริษัทต่างชาติแห่ลงทุนอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต

สื่อ IT สิงคโปร์ เผย ไทยพัฒนาเร็วมาก!! บริษัทต่างชาติแห่ลงทุนอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 Technode Global สื่อเทคโนโลยี IT ของสิงคโปร์ รายงานว่า บริษัท HGC Global Communications Limited (HGC) บริษัท AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) และบริษัท International Gateway Company Limited (IGC) ร่วมกันก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Exchange) ในประเทศไทย

บริษัท HCG จากเกาะฮ่องกง บริษัท AMS-IX จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และ IGC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เป็นเครือข่ายธุรกิจกลุ่มแรก ๆ ที่ริเริ่มธุรกิจเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตของไทย โดยสื่อ IT สิงคโปร์ระบุว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นศูนย์กลางอินเตอร์ฮับที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของเอเชีย อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่สำคัญเทียบเท่าสิงคโปร์และฮ่องกง

Technode Global ยังระบุอีกด้วยว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทย ที่พร้อมรองรับการขยายและพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัท HCG, AMS-IX และ IGC จึงทำให้กรุงเทพมหานคร กลายเป็นศูนย์กลางอินเตอร์ฮับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด และเป็นเกตเวย์เชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (GMS – The Greater Mekong Subregion) ซึ่งจะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม ได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน โดยผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเกือบ 250 ล้านคน จะสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในราคาที่ประหยัด และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ของบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มต่าง ๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ ข่าวความร่วมมือระหว่างบริษัท HCG, AMS-IX และ IGC ในการก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย สอดคล้องกับรายงานข่าวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่า บริษัทกูเกิล คลาวด์ (Google Cloud) และบริษัทอเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (AWS – Amazon Web Services) ประกาศว่าจะเข้ามาลงทุนก่อตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย อันแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

ที่มา: https://www.facebook.com/thvi5ion/

HGC, AMS-IX and IGC launch a new Internet Exchange in Bangkok Thailand

ภาพ: https://www.bangkokfinder.com/bangkoks-tallest-building-mahanakhon/

Sun Gateway, ซัน เกทเวย์, บริษัท ซัน เกทเวย์ จํากัด, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อต่างแดน, ธอส สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อ ธอส เพื่อคนไทยในต่างประเทศ, โครงการบ้าน ธอส