คุณนงค์นุช คนไทยในเยอรมัน

คุณนงค์นุช คนไทยในเยอรมัน

คุณนงค์นุช คนไทยในเยอรมัน
ลูกค้าเซ็นสัญญาที่ต่างประเทศ มีคุณแม่มาทำธุรกรรมที่ธนาคารแทนตัวลูกค้าค่ะ
เคสนี้ลูกค้าปลูกสร้างบนที่ดินตนเองที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ