บรรยากาศกรมที่ดิน

บรรยากาศกรมที่ดิน

บรรยากาศการโอนกรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน ของคุณ ปิยะรัตน์ คนไทยในสิงคโปร์ค่ะ