ขอแสดงความยินดีกับคุณพรรปพร นันธิบาล ลูกค้าจากประเทศจีน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณพรรปพร นันธิบาล ลูกค้าจากประเทศจีน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณพรรปพร นันธิบาล ลูกค้าจากประเทศจีน ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว