ขอแสดงความยินดีกับคุณ ขวัญฤทัย ศาสตร์นิพนธ์ ลูกค้าจากประเทศ อิตาลี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ขวัญฤทัย ศาสตร์นิพนธ์ ลูกค้าจากประเทศ อิตาลี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ขวัญฤทัย ศาสตร์นิพนธ์ ลูกค้าจากประเทศ อิตาลี ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปในช่วงบ่ายที่ธนาคาร ธอส. สำนักงานใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว