ขอแสดงความยินดีกับคุณ วันเพ็ญ สินภาคย์พงศ์ ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ วันเพ็ญ สินภาคย์พงศ์ ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวันเพ็ญ สินภาคย์พงศ์ ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว