ขอแสดงความยินดีกับคุณ วีรวัฒน์ เมฆสกุลดี ลูกค้าคนไทย จากประเทศเกาหลี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ วีรวัฒน์ เมฆสกุลดี ลูกค้าคนไทย จากประเทศเกาหลี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ วีรวัฒน์ เมฆสกุลดี ลูกค้าคนไทย จากประเทศเกาหลี ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว