ขอแสดงความยินดีกับคุณ กฤษฎาพร ใจปินตา ลูกค้าคนไทยในประเทศไต้หวัน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ กฤษฎาพร ใจปินตา ลูกค้าคนไทยในประเทศไต้หวัน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ กฤษฎาพร ใจปินตา ลูกค้าคนไทยในประเทศไต้หวัน ด้วยคะได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว