ขอแสดงความยินดีกับคุณ วันเพ็ญ สินภาคย์พงศ์ ลูกค้าคนไทยในประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ วันเพ็ญ สินภาคย์พงศ์ ลูกค้าคนไทยในประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ วันเพ็ญ สินภาคย์พงศ์ ลูกค้าคนไทยในประเทศ ออสเตรเลีย ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ธนาคาร ธอส.สำนักพระราม9