ขอแสดงความยินดีกับคุณ เนติญา ธวัชชัย ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เนติญา ธวัชชัย ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เนติญา ธวัชชัย ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร์ ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เียบร้อยแล้ว ณ. กรมที่ดิน