ขอแสดงความยินดีกับคุณ ประภัสสร คำแก้ว ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ประภัสสร คำแก้ว  ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ประภัสสร คำแก้ว ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญารับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว