ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชุลี ทองมี ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชุลี ทองมี ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชุลี ทองมี ลูกค้าจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ