ขอแสดงความยินดีกับคุณ พิษณุ แซ่ยี่ ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พิษณุ แซ่ยี่ ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พิษณุ แซ่ยี่ ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว