ขอแสดงความยินดีกับคุณสุทธาทิพย์ แย้มสร้อย ลูกค้าคนไทยจากประเทศปาปัวนิวกินี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณสุทธาทิพย์ แย้มสร้อย  ลูกค้าคนไทยจากประเทศปาปัวนิวกินี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณสุทธาทิพย์ แย้มสร้อย ลูกค้าคนไทยจากประเทศปาปัวนิวกินี ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว