ขอแสดงความยินดีกับคุณ สายชล เตยอ่อน ลูกค้าคนไทยจากประเทศเกาหลี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สายชล เตยอ่อน  ลูกค้าคนไทยจากประเทศเกาหลี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สายชล เตยอ่อน ลูกค้าคนไทยจากประเทศเกาหลี ด้วยคะ