ขอแสดงความยินดีกับคุณ จรูญ เล็กพิมาย ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ  จรูญ เล็กพิมาย  ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ จรูญ เล็กพิมาย ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ