ขอแสดงความยินดีกับคุณ สุรชัย เตชะโกสิต ลูกค้าคนไทยจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ  สุรชัย เตชะโกสิต  ลูกค้าคนไทยจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สุรชัย เตชะโกสิต ลูกค้าคนไทยจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ